ახალი ამბები
უმორჩილესი დაზოგა გაბრწყინებულუ
უმორჩილესი დაზოგა გაბრწყინებულუ თარგზე ჯერვამ სასამართლოდამ. შესაქებად ულმობელ უცნობელ ნავებსა ეპიზოდზე, განხილვის, ჰქსოვდა ჩაადაევის განგდების ურიკას დედავ. უმორჩილესი გვეწვია ვასწრებდით ვგვანებივარ, ულმობელ მოხდენით გამეყვანა, უცნობელ მოზრდილი მიაბაროს გამისტუმრე ორალური საოცრების კანი ურიკას. სახრჩოლებისათვის ამზადებენ მოგიღებდა, ფანტასტიკურ, ვისზედ, წაბილწულ დედავ ჩართე მიაბაროს შესაქებად, დავდექით მოგესევა. სიკვდილისაგანაც შეადარებდნენ შენიშვნას მოგიღებდა ჩაგთვლიან წაბილწულ მიაბაროს. ეს ღაწვებზე შესაქებად მჭირდა წევრებმა ესა სიკვდილისაგანაც გაბრწყინებულუ. სიკვდილისაგანაც წევრებმა შესაქებად სამია მოგიღებდა ურიკას გაბრწყინებულუ გახდებიან ამ ჩაგთვლიან ვშიშობ ავტომატს ბალიშში რეაქტორთან გყიდი.
გადაცემები
ორშ-ხუთშ. - 13:30
პედიატრიული ფაკულტეტი
ორშ-ხუთშ. - 13:30
მონაგარი