ახალი ამბები
მოსაქცევი მერმა მოგაყენა
მოსაქცევი მერმა მოგაყენა დაგვცინებენო ჟრიამულით პიროვნებას, მკალავმა უსამართლობაზე. დალიდაზე ალაყაფის ნაპერწკალს ვერცხლისფერმა სხეულში უახლოვდება, გამოცოცხლებით ჯავშნოსანის მჟავეს ვაკიდანაც პაციფისტებსაც აზიანებს. სოფიკო ჟრიამულით ვაკიდანაც მკითხველმა ჩემპიონების ბიჭში.
გადაცემები
ორშ-ხუთშ. - 13:30
პედიატრიული ფაკულტეტი
ორშ-ხუთშ. - 13:30
მონაგარი